Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Poezijos skaitymai Tytuvėnuose

Šiemet kun. Ričardas  Mikutavičius švęstų 80 – tąjį gimtadienį, deja jau 17 metų kai neturime šio ypatingo žmogaus.

Jubiliejinio gimtadienio proga, Vasario 26 –ąją dieną, maldoje prisimintas čia eilę metų tarnavęs kunigas, Tytuvėnų bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, kalbamas rožinis.

Tytuvėnuose – šiame mažame Žemaitijos miestelyje, kun. Ričardas Mikutavičius praleido 13 gražiausių gyvenimo metų. Čia jo nuveikta begalė darbų, bet svarbiausias atliktas darbas parapijos žmonių sutelkimas arčiau bažnyčios, kvietimas atsigręžti į Dievą. Keturių dešimtmečių senumo nuotraukos liudija – minios žmonių procesijose, spindinčios vaikų akys pirmos komunijos šventėje, ministrantų gausa Šv. Mišių metu, bažnyčios choras  - didelis keturių balsų parapijiečių kolektyvas, įspūdingas savo dydžiu ir puošnumu Velykų ryto bažnyčios interjeras. Tytuvėnuose kunigo atrasta neišsenkanti kūrybos versmė, parašytas pirmasis eilėraštis.

2012 metais, praėjus lygiai mėnesiui po gaisro nusiaubusio bažnyčios ir vienuolyno ansamblį, sukrėtusio, supriešinusio miestelio gyventojus, kilo mintis, vasario 26 dieną, gimimo metinių proga, sukviesti miestelėnus pasiklausyti poezijos, kad kažkada visų mylimo kunigo parašyti žodžiai užgautų sielos stygas, sutelktų, paguostų sunkią valandą. Renginys įvykęs tuomet, po drėgme ir suodžiais išmargintais vienuolyno skliautais buvo tarsi preliudija į jau kelintus metus vasario mėnesį vykstančius religinės poezijos skaitymus.

Šiais metais skaitymai vyko vasario 28 dieną. Pirmą kart skaitymuose dalyvavo Šiaulių universiteto docentė, humanitarinių mokslų daktarė, literatūtos kritikė Dalia Jakaitė. Ji skaitė pranešimą tema “Pokalbis su šventaisiais kun. Ričardo Mikutavičiaus poezijoje”. Tekstai naudoti skaitymuose išsaugoti ir perduoti “ Tytuvėnų piligrimų centrui” kunigo poezijos recenzentės Teresės Sąžinienės. Tai eilėraščių ciklas Šv. Kazimierui Gediminaičiui ir kiti eilėraščiai parašyti kunigui - poetui dirbant Tytuvėnuose. Poeziją skaitė Tytuvėnų parapijos klebonas Rimantas Žaromskis, Užvenčio klebonas Donatas Klimašauskas. Skaitymuose dalyvavo tytuvėniškis Romanas Bilius, kuris kun. Ričardui tarnaujant Tytuvėnuose buvo ministrantas aukojant Šv. Mišias. Dalyvauti skaitymuose maloniai sutiko svečias iš Kretingos, pranciškonas brolis Bernardas, asmeniškai pažinojęs kun. Ričardą Mikutavičių. Brolis Bernardas rašo eiles ir yra išleidęs poezijos knygą “ Taip priėjo gyvenimas”.

Skaitymus muzikos garsais papuošė Tytuvėnų gimnazijos mokytoja Dovilė Zikienė. Vakarą vedė Nijolė Saimininkienė. Kunigo sūnėnai Arūnas ir Ričardas Kolaičiai dėkojo  už  atminimą kuris saugomas  tytuvėniškių  iki šiol.

Rengėjai  dėkingi visiems parėmusiems, prisidėjusiems ir atėjusiems pasiklausyti poezijos.

VšĮ “ Tytuvėnų piligrimų centras”

JoomShaper