Darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2015 m. III ketvirtis

1.

Direktorius

1

*

*

2.

Ūkio dalies vedėjas

1

*

*

3.

Administratorius

1

*

*

4.

Gidas-vadybininkas

1

*

*

5.

Vyr. finansininkas

1

*

*

6.

Pagalbinis darbininkas-kūrikas

2

325,00 Eur

325,00 Eur

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  patvirtino Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 18 punktu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

JoomShaper