Ekskursijos

Ekskursijos

Maršrutas

Ekskursija prasideda iš miestelio centrinės aikštės. Pro didžiuosius vartus įeiname į erdvų ir šviesų arkadinės galerijos kiemelį. Tai vienintelis Lietuvoje statinys kur šventoriaus tvoroje-arkadinėje galerijoje įrengtas procesijų koridorius su 39 Kryžiaus kelio stotimis, o kiemo viduryje Šventųjų Laiptų koplyčia. Iš šventoriaus įeisime į Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčią-tai buvusi bernardinų vienuolyno bažnyčia, ją puošia devyni barokiniai altoriai, didžiajame aktoriuje XVII a. Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Už didžiojo altoriaus įeiname į šv. Jono Pauliaus II koplyčią, kur saugoma šventojo popiežiaus relikvija. Iš koplyčios laiptais pakylame į vienuolių chorą-vienuolyno maldos vietą.

Iš čia įeiname į vienuolyno antrąjį aukštą. Čia buvusiose vienuolių celėse dabar yra ekspozicija pasakojanti vienuolyno, bažnyčios ir miestelio istoriją. Nusileidę į pirmą aukštą apžiūrime koridorių  išpuoštą freskomis, uždarą  vienuolyno kiemelį. Vienuolyno pirmame aukšte apžiūrime reflektorių(vienuolyno valgomasis) ir virtuvę. Yra galimybė nusileisti ir į vienuolyno virtuvės rūsį, kur buvo laikomos maisto atsargos, galima apžiūrėti hipokaustinę krosnį tai - XVII a. šildymo sistemos dalis. Apžiūrėję vienuolyną išeiname į buvusį ūkinį kiemą čia matome tarnų namą, svirną, vienuolyno sodą, iš čia atsiveria vaizdas į bažnyčios apsidę mažiausiai pasikeitusią bažnyčios dalį-gotiką menančius arkinius presbiterijos langus, raudonų plytų akmenimis sutvirtintas sienas, ir statų bažnyčios stogą. Ekskursiją baigiame prie didžiųjų vienuolyno ūkinių vartų. 

Maršruto trukmė 45-60 min.

Pažintinės ekskursijos po Tytuvėnų bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblį

Jums pageidaujant, pažintinės ekskursijos  gali būti  papildytos atskiromis temomis:

  • pranciškonų vienuolijos kūrimosi istorija
  • vienuolijų gyvenimo būdas,
  • piligrimystė,
  • 1863 m. sukilimas ir Tytuvėnų vienuolynas.

Gidė gali Jus pasitikti patarnautojo abitu, vienuolyne skambant  grigališkojo choralo giesmėms.

Jums pageidaujant, gidė  ansamblio istoriją pasakos, apsirengusi  XIX a. pabaigos valstietiškais rūbais.

JoomShaper